C4:85

R littera Hällerön ¼ dels krone
haffver åker sub A littera både
åhren till 2 tunnor sand
jord i både åkrarna[1] eller
gärden
 
Ängh sub litera B 20 laß,
intet fiskie, elak skogh och mule-
beet
 
(Karttext:)
Giöle
Stör hult möter
Slätt
Hultz krone ägor emot
Slätt
Hård vall släät
Bärgh och skogh
Skogh
Giöle
Stor ängen
Lind
Lindh
Flas bro krone ägor möta
Lilängen med måßa valder i blandh.


[1] akrarna ms