C4:86-87

(Rubrik:) Wthi Willåttingz häredt[1] och Malma sokn belägne affmätte[2] 1637
 
Långh stiärten ¼ dels
krone belägit på krone
almänningh N littera byen.
 
Och haffver vthsädhe
på första gärdet sub C
littera 3 ¼ tunna
 
Andra gärdet 2 7/8 tunna
Littera D demonstrerar figuren
 
Als ängh 33 laß sub
E figuren
 
Godh skogh och mulebeth, fiskie
till nödtårfften, kan
finnas lägenheet för bättra med
åker och ängh
 
O littera Bar siön skatte
fiärdedeels
huilken haffver åker als
både åhren 2 ¼ tunnor
sub I littera
 
Ängier 27 laß sub K littera.
 
 
P littera Råszmåßan fiärdedels
krone
haffuer åker på förste gär-
det sub F littera 2 ¼ tunna
Det andra tilräknat i lika
mätto så stort vthsädhe som
G littera demonstrerar
 
Ängh 23 laß sub H littera
 
Litet fiskie, elak tarffueskogh
och mulebeet
 
Q littera Siggenäs fiärdedels
krone
huilken ähr vtträknat
als till 2 6/8 tunna som
litterae L demonstrera
 
Ängh[3] befunnit till 16 laß
sub M littera
 
Elak skogh och mulebeet,
litit fiskie i Hosiön,
belägit på Hosiö Bålbyns
ägor.
 
(Karttext:)
Betzhaga
Lind
Bärgh
Måßa
Kärr till denne by
Skogh och bärgh
Siön Långstiärten
Scala ulnarum
Igän
Råns måßa åker emot
Hosiö ägor möta, ähr[4] krone och frelse och skatte
Hård valls ängh
Barsiön
Måsa
Backa
Måßa
Hagan vidh nampn hård vall
Hård valls ängh[5] till Barsiön, litit skogh på
Siggenåås tager emot, ähr krone ¼
God bärande[6] till Råns måßan
Nääs[7]
Sänk ängh med måssa och skogh i blandh
Måßa
Giöle
Skogh och bärgh


[1] haredt ms
[2] affmatte ms
[3] Angh ms
[4] ahr ms
[5] angh ms
[6] barand ms
[7] Före Nääs överstruket Good bärande hård wals ängh ms