C4:88

 
Willåttings härad, Dunker sochn
Waßbro frälsehemmans ägor ???
cronehemmanetz ibidem finnes pagina 107
 
(Karttext:)
Till åker[1] tiänligh
Röls krone ägor emot
Krone åker emot
Släät[2] med stubbar
Skarp hård wall iblandh på denne ängh
Bärga frelse ägor möta
Denne by ähr frelse huilken lyder till herr Åke Axilßons brorbarn


[1] äker ms
[2] Slaat ms