C4:9

R littera byen Årdala helgärdz krone
ligger för 8 öres landh.
 
1. Sub littera A ähr vthi väster södre
gärdet befunnit vthsädhe 8 ½ tunna
 
2. Söder sub B 7 ½ tunna    Summa 16 tunnor
 
3. Trenne vreter sub C om 1 ¼ tunna
till kapellanen trenne teppor om
1 1/8 tunna vthsäde. D vtvisar.
 
Ängh till offvanbemälte by 47 laß
medelmåtigdt[1] höö E littere vthvisa
Nödtårfftigh beet och skoogh, uthi Båwen
och Uren något fiske. Kiörkan sub V.
 
(Karttext:)
Siön Wren gränsar
Fiäll angen vedh nampn  ähr[3] hård[4] vall
Här gränsar[5] emot en stor måßa huilken genom stort arbete en deel kan blifua ängh[6] utaff
Kalffhage
Wp stugun
Kåk hans stugun
Ängh
Deße stugur och täppor som här öffver ståå hafua åker i hoop till 3 1/8 tunna sub littera F figurerne, huilka ähr sielfue byn Årdala mykit till förfångh och skadha så att Suart byen kommer mykit aff sigh om der vppå icke kommer boot
Kiörkian
Lind
Denne teppa brukar capellanen, hafuer i förtiden[7] varit frelse jordh och nu lyder till kiörkian aff Krusarne dijt giffuin
Scala ulnarum
 
(Senare påskrift:) I 4


[1] medelmatigdt
[3] ahr ms
[4] hard ms
[5] gransar ms
[6] angh ms
[7] fortiden ms