C4:91


Notarum Explicatio
 
Q.                  Häkelsta en skatte 7 öresland
 
R.                  Vthsäde[1] befunnit 15 tunneland
 
S.                   Det andra gärdet 11 6/8 dels tunna
 
                       Summa
                       26 6/8 dels tun<n>a
 
 
T. Öster ängen 23 laß
 
V. Wäster ängen 40 laß
 
X. Lill ängen 2 ½ laß
 
                     Summa
                     65 ½ laß
 
Här inne finnes wara en krone vret
jord, räknas för ½ örtugland[2] iord
och ligger i hoop med åkern
Tarweskogh, mulebeth och fiskie
till nödtårfften
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Smästa frälse ägor gränsa
Lil ängen
Öster ängen
Fräken vall
Igän
Lind
Lind
Lind
Lacus Skundern
Bets haga, bärgh och skogh uthi
Tåmpt
Lind
Kärr slätt
Häst haga
Ibland skogigh hård wall
Wäster ängen god bärande wall
Måßwall
Hosiöö ängh gränsar
Hårdvall


[1] Uthsade ms
[2] ortugland ms