C4:94

Å.                  Biursäter skatte ½ gärdz
                      lyder till Stor gården i Sundby
                      och på deß ägor belägit[1]
 
Ä.                  Vthsädhe 4 1/8 dels tunna
 
Ö.                  Det andra 5 ¼ dels tunna
 
                                   Summa
                                        9 3/8 dels tunneland
 
I.                    Stor ängen 25 lass
 
Y.                  Öster ängen 12 laß.
 
                                   Summa
                                          37 laß.
 
                      Skogh, mulebeth och fiskie
 
(Karttext:)
 
Åker siön
Bärgh
Slät
Kärr[2]
Hård vall
Öster ängen
Lind
Stor ängen[3] med kärr vall
Lacus Biörkan
Hårdvall med skogh iblandh
Scala ulnarum


[1] belagit ms
[2] Karr ms
[3] angen ms