C4:95

Stor Näln ¾ skattgård[1]
 
Befunnit wthsädhe[n] sub litera A
på nårgelet 4 ½ tunna
 
Östher sör gelet 5 ½ tunnor i beg-
gie gärdhen mojordh sub litera B
 
Alß ängh ondh och godh sub littris N
118 laß, fiskie och skogh sampt mullebet
till nödhtor<f>ten och är belegit på Brå-
håffde bålbiß egor
 
(Karttext:)
Slät ängh
Skogh och bärgh
Hagan vidh nampn berande ängh[2]
Bärgh
Mojord
Halm ängen till Stor Näln
Lacus Nälen
Lind med sank kärr
Smalhultz kärret
Skåresta kärret
Måßa
Näs karret toffvigt ibland till Stor Näln
Betz haga med bärgh[4] uthi
Skogh
Kärr
Spång ängen till Stor Näln sank och släät[5]
Skogh och bärgh[6]
Skogh och betzmark
Kärr
Slätt 


[1] skattgard ms
[2] angh ms
[4] bargh ms
[5] slaat ms
[6] bargh ms