C4:98

Kätzletorp fierdelsskatte
hafuer åker i första gärdet 2 ¼ tunna
sub zyphra 8, moiordh i
 
Dätt andhra gärdet 2 1/8 tunna
sub zyphra 9 moiordh
 
Ängiar och lindar 38 laß sub zyphra 6
 
Fiske skogh och mulbethe till nödhtorfften
belägit på Bråhåfdhe egor
 
(Karttext:)
Hård vals ängh[1] släät
Slät hård vals ängh
Måßa
Kärr
Kärr ängh med måßa iblandh
Siön Nälen
Bärgh[2]
Tiuk skogh
Släät ängh toffvigh
Måßa
Store Nälens ängh emot ähr skatte
På tenna sida tagher Frentorpz ängh emot
Backa
Kärr
Hård vals ängh
Bärgh och skogh
Bärande plaan
Scala ulnarum


[1] angh ms
[2] Bargh ms