C4:99

Malma sokn
 
Ny tårp går aff 2 penningar i skatt
och hafuer i hoop åker både åhren 2 5/8 tunna
sub littera R
Ängh som littera S vtviser 9 laß.
 
Hult fiärdedeels krone
befunnit uthsädhe på första gärdet och
zyphra 3 demonstrerar 2 ½ tunna
Det andra sub 2 zyphra 2 1/8 tunna
Änghien till 33 laß medelmåttigdt
höö littera T
Föga annor lägnheet i en och annan måtto
till detta tårp
 
(Karttext:)
Suänds kärret[1] till Hult med tiuk skogh ibland
Skogh och bärgh ibland
Lindh
Ängh till Ny tårp något sänk
Scala ulnarum
Stubbigh lind
Örjord i bägge gärden
Hård vall ängh med tunn biörke skogh och bröta iblandh
Quarn ängen[2] till Hult släät[3]


[2] angen ms
[3] slaat ms