C4:Försättsblad 1


Mot registret och jordeboken jemförd samt de
nu gjorde anvisningar å denna bok tecknas
med 4.
 
Stockholm den 30 Maji 1816
 
N. H. Segerstedt