C4:Försättsblad 2


År 1893, januari, är denna kartebok med ledning
af hennes register invänterad och fullständig
befunnen. Anm. i protok.                            H.M. Kruuse