C4:Register


(Senare tillskrivet:) Lantmätaren Anders[1] Samuelsons arbete
 
Södermanland, Willåttinge härad och Åhrdala sochn
 
                                                                                 Folio
 
Mälby                                                                            1
Söderby                         (Senare tillskrivet:) 1636        2-3
Sibro                                                                              4
Herregiöle och Fiälsmåsen                                            5
Skiälby                           (Senare tillskrivet:) 1636        6-7
Simora                                                                            8
Årdala         (Senare tillskrivet:) sampt kyrcken             9
Niushammar                                                                   10-11
Wänstran                                                                        12
Buttorp                                                                           13
Gnesund                                                                         14
Lerwijken                                                                       15
Swenebroo i Forsa sochn                                               16      (Senare tillskrivet:) Nota Bene
                                                                                      Forssa socken
Fisketorp och Sågetorp                                                  17
Nääsby                                                                          18-19
Ökentorp, Store Hökmora och Lille Hökmora                20
Wester Forssa i Forssa socken[2]                             21      fins pag. 27
Brogsäter                                                                       22-23
Långwijkz torpet                                                            24
(Senare tillskrivet:) Åhrdala prästegård                         28-29
                                                
Åhrdala                                                                          fol. 1
Forsza soch<n> folio                                                      26
Hälliesta sochn folio                                                        36
Hyltinge sochn folio                                                        58
Malma sochn folio                                                          64
Duncker so<c>hn folio                                                   90
Fleen sochn                                                                   121
Mädlösa sochn                                                              126
 
 
(Senare tillskrivet:) Reviderat den 21 januari 1701                    
 


[1] Ändrat från oläsligt ord ms

[2] Forssa socken rättat från två oläsliga ord följda  av ett charta