C5:1Notarum explicatio.

Bakgården, Anders
Matz gård, Rundgården,
Bregården haffua
wreten sub littera T
ihopa 4 1/2 tunna.
Gräs hagar till Rund-
gården, tuå om 4 lass.
Sub littera V en in uthi arket.
Tuå åker wretar
sub N littera till
Rundgården en in i arket.
Bakgårdz wret
en   1 tunna sub
C littera, en haga sub
cadim littera 3 lass.
Anders Matz wretar
tuå  1 7/8 tunna sub O littera.
Gräs haga  2 lass samma
littera in uthi arket at finna.
Hällegårdz sub F littera
tre   2 3/8 tunnor.

(Karttext:)
Sandjord.
Gropgårdz wretar tre stykin, sub littera A.
 2 7/8 tunnor gäshaga1, sub samma littera, 2 lass in uthi arket.
Nyängin till Huseby, hård wall och towigh.
Leriord
Bregårdz wretar tuå, sub littera H  1 1/2 tunna, en in uthi arket.
Denne plaan bliffwer innan kårt ängh till Huseby.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för gräshaga?