C5:100-101


(Rubrik:)
Selbo häredt och Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Löffnäss chrone helgärdz. N littera byen.
Littera A demonstrerar figurerne på första gärdet och
ähr wthsadhe1 befunnit 8 3/4, angifuit 8 tunnor.
B littera det andra gärdet 10 3/4 tunna, angifit 9 tunnor.
C littera, en wret 3/8 tunna.
Als äng hemma 56 , sub D litteris.
Siöängen 45 lass. Lillängen 6 lass. Sätraängen
5 lass, angifuit 50 lass. Sub P littera.
En äng liten på Hältårpz ark,13 lass som nummero
9 wthwisar och folio 87.
Elak skog och mulebett, gått fiskie.
O littera, Tårsen huffwud chrone 1/2 gärdz.
Littera E första gärdet 3 1/8 tunna    
Littera F gärdet 3 1/2 tunna            }årligen 3 tunnor angifuit.
Littera G angen2 12 lass, 8 lass angiffwit.
Elak skog och mulebett, galfiskie.


Notarum explicatio.

Gunwik, halffgärdz chrone.
H littera, gärdet 3 1/8 tunna.
I littera, gardet3 3 1/4 tunna.
       Angifuit årligen 3 tunnor.
K littera, angen2 13 lass, angif-
wit 10 lass.
Nödtårfftig skog, elak mulebet,
tämlig gått fiskie.
P littera, wiser bysens plaan.

(Karttext:)
Skogig hård wall.
Nårsäters ägor möta, krono 1/2 gärds.
Löffnäss ägor wedertaga, krono 1.

Tårsen Huffwudz ägor, krono 1/2 gärds.
Sätra ängen skarp hård wall.
Lacus Mälaren.
Betzhaga.
Siöängen, litet tuwigh god bärande.
Betzhaga.
Mälaren.
Lill ängen, hårdwall.

Hårdwals äng.
Haga.
Mälaren.
Spånwikz ängh möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för wthsädhe.
2Fel för ängen.
3Fel för gärdet.