C5:102


(Rubrik:)
Selbo häred   Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Kantårp 1/2 gärdz chroneheman.
Littera A byen.
Littera R, gärdet 4 7/8 tunna.
Littera Q, uthi gärdet wid Ede-
by 1 7/8. Änu där samastädes
ihoop med Edby tegskiftes i det
ena gärdet 2 1/8 tunna. Sub
P littera folio 82.
Aff Siöängen ett litet styke
från prikat sub X littera
1 lass.
S littera hemängen 17 lass, angif-
wit 16 lass.
Fiskie, skog och mulebet nödtårftigt.
Snesta 2 gårdar, en kro-
ne halffgardz1, frelse en 1/2 gärds.
Littera B byen.
T littera wthwisa tegarna
i både gärden 6 6/8 tunna,
angiffwit 4 1/2 tunna.
T littera, äng 2 lass.
Skog och mulebet till nödtårfften,
fiskie 0.

(Karttext:)
Towigh äng till Kan-tårp.
Edby åker och äng möter.

Desse tegar som märte äre med N lyda till skattegården i Nårby.
Skarp hårdwall.
Edeby åker gränsar mot.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Halffgärdz.