C5:103


(Rubrik:)
Selbo häred    Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Skippi chronehemman halffgärdz.
Nummero 16 byens.
Nummero 8, första gärdet 5 1/4 tunna.
Nummero 9, det andra gardet1 4 1/2 tuna, åhrligen an-
gifuit 3 tunnor.
Nummero 6, äng 12 lass, angifuit 10 lass.
Skog och mulebet nödtårftig, tämlig gått fiskie
i Malären2.
Slåtzwijk chrone fiärdedels.
Nummero 15 byn.
Nummero 5, gärdet 4 tunnor, åhrligen
angifuit 2 tunnor.
Nummero 4, andra gärdet 3 tunnor.
Nummero 7, äng 6 lass, angifuit 4 lass. Ingen
lägenhz med skog och mulebet, gått fiskie.
På Edeby ägor belägit.

(Karttext:)
Räfznääss ägor gränsa mot.
Haga.
Sandjord.
Grop ängen till Skippi, hård wall.
Tompt.
Sandjord.
Holme.
Mälaren.
Nårängen till Skippi, hårdwall.
Salby ängh möter.

Mälaren.
Sandjord.
Sandjord.
Kantårpz ägor möta.
Häresta åker möter, frälse 2.


_____________
1Fel för gärdet.
2Fel för Mälaren.