C5:104-105


(Rubrik:)
Selbo häräd   Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Salby chronegårdar twå, hafua lika stor teeg i åker och ängh.
M littera byen.
Nummero 2 gärdet 22 tunnor, angifuit åhrligen till huar
gård åtta tunnor. Aff 22 tunnor tillhoopa, fåår huardera 11 tunnor.
Nummero 3 gärdet 20 1/4, huardera 10 1/8 tunna.
Als äng littira P wihwisa1 79 lass, huardera 39 1/2 lass, angifuit
huardera 30 lass.
Nödtårftig skog och mulebet, gått fiskie wthi wiken.

(Karttext:)
Heer gränssar Räfznääs hagar emot.
Heer möter Jngeby åker, krome2 1.
Heer gränsar Skipij ängh, krono 1/2 gärdz.
Heer gränsar Räfznääs hagar.
Hårdwall och några buskar.
Moiord.
Leriord.
Betzhaga.
Tuffuigh ängh till Salby, nogot buskar iblandh.
Frelse teeg.
Lacus Mälaren.
Heer möter Staby åker och ängh, frelsse 1.
Salby wiken.
Heer gränssar Edheby ängh, krono 2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

(Kompassen:)
Söder.
Öster.
Wäster.
Norr.

(Nedre vänstra hörnet:)
Wid år 1640.

______________
1Fel för wthwisa.
2Fel för krone.