C5:106


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Jngeby chrone helgärdz.
V littera byen.
Littera A gärdet 9 3/4  tunna.
Littera B andra gärdet 7 5/8 tunna.
Det ena åhret 8 tunnor, angifuit
det andra 6 tunnor.
Littera C äng med lindar, hämma
19 lass.
Aff 6 tegar i Bondhäcka sub O
litteris 11 lass, als angifuit 25 lass.
Littera Q, Staboo tegen skarp wall
om 15500 quadrater.
Wedskog och mulebet nödtårftigh,
fiskie 0.

(Karttext:)
Räfznäss hage möter.
Betzhaga.
Igän.
Trägård.
Lind.
Jäsjord i bägge.
Igän.
Kumbla åker gränsar, frälse.
Granlöten till Ingeby, tuwigh hårdwall.
Lind.
Prastfiällen1 möter, är åker.
Staby åker och äng, frälse 1.

Bondehäckan kallas denne ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för Prästfiällen.