C5:107


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Åkerby krone en helgärdz.
        A littera byen.
Först ähr angiffuit åhrligen
uthsädhe 7 tunnor, äng 45 lass.
Nu befinnes efter noga inqui-
sition och littera D uthvisar
gärdet, 9 tunnor i wäster söör.
Sub E littera det andra gärdet
från byn i oster1 nårr,  11 tunnor.
Angifuit 45 lass höö.
Als äng både hemma och bårta,
57 lass sub littera N, denne
äng som belägen ähr i hoop med
Stenby ängh ähr hitsatt och därföre
            ähr nu at tilstedess.
Elaak mulebett, tarffveskog
så tämlig god, litet fiskie i Mälaren.

(Karttext inom notarumrutan:)
Denne äng ligger ihoop med Stenby ängh, liquäl lyder till denna by.

(Karttext:)
Sundby åker och äng emotager, frälse 1.
Stenig tåmpt.
Sandjord i både gärden.
Hoopen kallas äng.
Stenby äng och åker möter, 1 krono.
Girista ängh och åker möter, krono 1, skatte 1, frälse 1.
Kalff-haga.
Bärande hårdwalz äng så och toffvigh, kallas Storängen.
Geesta åker och äng emottager, ähr 5 gårdar.

_____________
1Fel för öster.