C5:110


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Wånga 2 gårdar.   F   Krone helgärdz, haffva huer-
dera på tegen 6 stänger, stången 5 aln långh. Wthi Mörbo ängen
hafuer Mälby 2 stänger emot deres 12 stänger.
Wthsädhe på första i öster sub V littera, 16 5/8 tunna till-
hoopa, angiffvit årligen 7 1/2 tuna.
Det andra uthi söder sub X littera, 17 7/8 tunna ihopa.
Ängh sub Y littera 24 lass, Melby 4 lass.
Sub P litteris till kronegårdarne 111 lass ihoopa,
angifuit huerdera 60 lass.
God skog och mulebett, fiskie 0.

(Vänster om textramen:)
F.  Byen sub P littera.

(Beskrivning under kartan:)
A. Ett tårp denne by
brukar , haffver åker
sub Q litteris 2 6/8 tunna.
Äng sub N, 5 lass.

(Karttext:)
Wåxängz skog på denne sidan möter.
Lerjord.
Trägård.
Suartmylle jord.
Byängen till Wånga, bärande och tofvig ibland.
Mälby aker1 och äng wedertager, ähr krono 1.
Staar hagan till Wånga, bärande så och tofuig.
Lind.
Lind.
Skog och bärg.
Flåtjord.
Släät.
Nårgårdz als haga bärgas.
Skarp hård wall.
Mörbo ängen till Wånga och Mälby, släät hård wall så och sänk ibland.
Med skogkerr.
Nårby ägor möta i Strägnäs sokn.
Släät kerr.
Geesta ägor möta på denne sidan.

(Längst ner:)
Författad år 1640, se pag 108 af landtmätare.

______________
1Fel för åker.