C5:111


(Rubrik:)
Tårsen sockn.

Notarum explicatio.

Hundesta chrone hel-
gärdz skatte, helgärdz ähr
fem öresland. Cronegården
hafuer stångtaal, 6 och 1 quarter.
Skatte hafuer 4 stänger 3 alnar och
3 quarteer, stången ähr 4 alnar
lång effter gamble alnen.
By wises sub A.
Wtsädhe befunnit på nårr
gardet1 sub zijph 3, till kro-
negården 8 1/8 .
Skatte gården 6 7/8 tunna.
Summan åker 15 tunnor.
Det andra gärdet sub zijph
9, hafuer lika wtträkning
och vthsädhe. Chronegården haf-
wer angiffuit 7 tunnor, skatte 6 tunnor.
Alss äng 68 lass,    F,   där
aff vthräknat till kronegård
38 lass, skatte 30 lass.
Kronegården angiffuit 30 lass, skatte 24 lass.
Mulebett och skog, fiskie i Marsiön.

(Höger om textramen:)
F.  Sub zijph 15.

(Karttext:)
Geesta åker och ängh möta, 4 krono 1 skatte.
Hårdwalls ang2 med litet toffvor ibland.
Backa.
Häst ängen wid nampn, släät.
Lind med skog beblandat.
Stickbärga åker tager emot, krono 2.
Sandjord.
Siöangen3 till Hundesta släät och litet sänk ibland.

(Under ramen, av senare hand:)
Enligt charta bokens titelblad äro desse chartor
författade åren 1639 och 1640 af landtmätaren Anders Samuelsson
intygar Jonas Brolin, ordinarie ingenieur.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för gärdet.
2Fel för äng.
3Fel för  Siöängen.