C5:114


(Rubrik:)
Selbo häred   Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Kågesta1 en skatte,
12 öresland.  D byen.
Littera L, första gjärdet befunit
och wträknat till
12 3/4 tunna, 10 tunnor angifuit.
Det andra sub M littera
10 1/2 tunna, 8 tunnor angifuit.
En wret sub R, 2 5/8 tunna.
Äng sub S littera, 61 lass,
angiffvit 50 lass.
Gått fiskie, god skog
och mulebett.
Wthi Lillängen på Biörke
by ark sub X littera, fåår Ka-
geste1 1 1/4 lass huilken hafuer
ikie mer tän 1 stång där.

(Karttext:)
Betzhaga.
Geesta ägor här offwan före möta.
Lerjord.
Kerr.
Badstuäng, towig och bärande.
Hundesta åker och äng möta.
Bolängen till Kågesta1, litet toffvig och sänk
Lerjord.
Halskins ängen, släät.
Biörkby åker möter.
Marsiön.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Märkligt K, uppträder även i C4:27.