C5:115


Selbo häräd   Kärnebo sochn.

                                     Folio.                                 Folio.
Ramssöö                        116.        Harby                 126.
Når Ekeby                     119.        Långängen           127.
Nårtårp                          119.        Löffdaal              127.
Esala                              120.        Edhe                   127.
Wäster Ekeby                 122.        Quattinge             129.
Nybo                              122.        Sätra                   130.
Hästnääss                        123.       Swanesta             131.
Prästegårdztårp               123.        Giärtre                 132.
Wiggeby                          124.        Läggesta             133.
Prästegården eller Arnäs  125.        Åhrby                 134.
            
_______________
Tillskrivit senare.