C5:116-117


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


Notarum explicatio.

A.  Littera.  Ramssöö, 8 öresland, skatte.
B.  Littera.  Uthsädhe på första gärdet, 16 tunnor.
C.  Littera.  Det andra uträknat tunneland, 12 1/4 dels.
                                              Summa      28 1/4 dels.
E.  Littera.  Söder ängen  16 lass.
D.  Littera.  Hagängen     18 lass.
F.  Littera.  Fröängen      28 lass.
G.  Littera.  Bårhålmen    22 lass.          }Summa 109 lass.
H.  Littera.  Furhålmen     3 lass.
I.   Littera.  Nårängen      22 lass.
                  Gått fiskie, nödtårfftigh skoogh, elack mulebett.

(Karttext:)
Betzhaga med skogh och bärgh wthi.
Furholmen med skogh och bärgh.
Skogh och bärgh.
Frönäsett ehr betzmarck med skogh och bärgh.
Skogh och bärgh.
Nårängien till Ramsiöö, slätt hårdwall.
Leriord.
Borrholmen till Ramsiöö, hårdwall.
Lacus Mälaren.
Trägårdh.
Slätt.
Fröängien till Ramnsiöö, hårdwall och tuffuigh ibland.
Hagh ängien, slätt hårdwall.
Skogh och bärgh.
Mälaren.
Leriord.
Skogh och bärgh.
Här tager Essala skogh emot, krome1 4.
Skarp hårdwall.
Skogh och bärgh.
Sörängien, slätt hård wall.
Skogh och bärgh.
Runt om dhenna öö ehr Mälaren tämbligh godh fiske siöö.

_______________
1Fel för krone.