C5:119


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


          Notarum explicatio.

A.  Når Ekeby 1/2 gärdz krono.
B.  Uthsädhe 7 5/8 dels tunna.
C.  Det andra 7 3/8 dels tunna.
D.  Ängen 33 lass.
      Mulebett och skoogh, fiskie ett katiestånd i Quarsiön.

E.  Nårtårp 1/4 deels krono.
F.  Utsädhe 1 6/8 dels tunna.
G.  Det andra 1 1/2 tunna.
H.  Ängh 11 lass. Mulebet och skogh, fiske 0.

(Karttext:)
Her möter Hesta skogh, krono 1, ligger i Torssen soken.
Skogh.
Engh till Nortorp medh skogh uthi.
Slätt hårdh wall.
Lind.
Lerjordh.
Skarp lind.
Lind.
Här möter Wiggiby wretar, krono 3.
Lerjordh.
Betzhaga till Nor Ekeby.
Lind.
Hårdwall ängh till Nor Ekeby, slätt och medh stubbar iblandh.
Her möter Harby ängh, krono 2.