C5:12Store Lundby, crone 1, sub N.
En åker på Lille Lundby (ark och folio 36)   1 6/8 tunna.
Första gärdet, sub littera I, befunnit
15 mojord.
Det andra, sub K littera,16
sandjord.
Ängh 69 lass, L littera utt-
wisar.
En wret sub M om 2 tunnor.
Elak skogh och mulebett, fiske
i Stregnäs fiälen.

(Karttext:)
Skäggesta hage möter.
Sandjord.
Hemängen till Store Lundby, ähr dybåtn och måssa.
Trägård.
Skäggesta åker emot krono en.
Mojord.
Lind.
Lille Lundby åker möter.
Betzhaga.

Siöängen till Store Lundby, hård-wall och små aale buskar uthi.
Lyder till Lille Lundby.
Siöängen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

(Under ramen:)
Författad år 1640 af Anders Samuelsson.