C5:120-121


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


Notarum explicatio.

I.   Littera.  Esaala fyra helgärdz kronegårdar, huilka ähre lagde
                  alla lijka store i teeghskifften aff åker och ängh som uträkningen föllier.
K.  Littera.  Befunnit uthsädhe på första gärdet till alla 4 i hoopa, 30 tunneland.
                   Där aff bör huardera gården 7 1/2 tunneland.
L.  Littera.  Det andra gärdet, nämligh 29 1/2 tunneland, huardera 7 3/8 dels
                                                                                     Summa  59 1/2 tunneland.
M.  Littera.  Kalkungs ängen 16 lass, huardera 4 lass.
N.  Littera.  Myra 12 lass, huardera 3 lass.
O.  Littera.  Siöängen 43 lass, huar 10 3/4 dels.
P.  Littera.  Tråssängen 17 lass, huar 4 1/4 dels.
Q.  Littera.  Når ängen 12 lass, huar 5 1/2 lass1.
R.  Littera.  Öffvergårdz gräshaga 5 1/2 lass.
S.  Littera.  Neergårdz gräshaga 5.
T.  Littera.  Nårrgårdz grässhaga 4.
                                       Summa  124 1/2 lass.
V.  Littera.  Öffvergårdz wret om 3025 quadrat.
X.  Littera.  Till dee andra tree om 7025 quadrat.
                  Nödtårfftigh skogh och mulebett, fiskie med notedrächt i Mälaren.

(Karttext sid 120:)
Här möter Prestegårdhens skogh.
Här möter Grimsholms diur gårdh.
Når ängia till Essala, slätt hårdh wall.
Betz haga till Norgård.
Lindh.
Gres haga till Nåårgården.
Gres haga till Nergården.
Gress haga till Öffwergårdh medh skogh.
Lerjordh i begge och beblandat medh sanjordh.
Tråss engia till Esala, hårduall.
Lind.
Sörgård.
Öfuergård.
Nergård.
Nårgård.
Tåmpt.
Tåmpt.
T.t. åker.
Slät.
Slätt.
Slatt2.
Betzhaga till Öfuergården och Neder gården.
Söör gårdens betz haga.
Siöö ängia till Essalla, hårdwall.
Siön Mälaren.

(Karttext sid 121:)
Sanjor.
Kalck ungens ängia till Essaala, hårdhuall toffuigh och skogi.
Sanjordh.
Mälaren.
Myra till Essaala medh skogh.
Tegelladu.

___________
1Fel skrivit eller uträknat.
2Fel för Slätt.