C5:122


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn afmätt 1641.  Af  An-ders Samuelsson.


                       Notarum explicatio.

1.  Nummero.  Wäster Ekeby, 1 helgärdz krono.
2.  Nummero.  Uthsädhe, 10 3/8 dels tunna.
3.  Nummero.  Det andra, 10 1/8 dels.
                           Summa  20 1/2 tunneland.
4.  Nummero.  Ängh, 29 lass.
5.  Nummero.  Lind höö 6 lass.
6.  Nummero.  Gräshage 3 lass.
                               Summa 38 lass.
                        Mulebet och skogh, litet fiskie.

7.  Nummero.  Nybo 1/4 dels krono.
8.  Nummero.  Åker  1 5/8 dels tunna.
9.  Nummero.  Det andra  1 5/8 dels tunna.
10. Nummero.  Ängh, 12 lass.  Mulebet och skogh.

(Karttext:)
Her möter Viggibo hagar, krono 3.
Her möter Nor Ekeby skogh, krono 1/2.
Lind.
Gräs haga.
Lindh.
Sandjord.
Betz haga till Vester Ekeby.
Lerjord.
Hårdwalls ängh till Vester Ekeby, slätt och något tufuigh.
Betz haga.
Tiänligit till åker.
Betz haga till Nybo.
Hårdwalls ängh till Nybo medh någon skogh iblandh.
Her omkringh möter stadsens ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.