C5:123


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


                   Notarum explicatio.

P.  Littera.  Hästnääss, krono 1/2 gärdz.
Q.  Littera.  Utsädhe, 4 7/8 dels tunna sandjord.
R.  Littera.  Det andra, 2 7/8 dels, lerjord.
S.  Littera.  Ängen, 36 lass.
                  Liten skoogh och mulebett, fiskie så
                  något i Mälaren.

T.  Littera.  Ett tårp som lyder till Prästegård.
                 
För en ängh som tagen ähr till
                  diuregården wid Grimshålm.
V.  Littera.  Igän lagdt åker, 3 tunnor.
X.               Ängh, 14 lass. Prästegården
                   finnes in uthi arket, vide folio 125.

(Karttext:)
Här tager Suarttorpz skogh emot.
Hästenääs.
Leriord.
Sandiord.
Här tager Prästegårdtz ängh emot.
Hårdwalls ängh till Hästenääs, slätt och litet tuffuigh iblandh.
Kalff täppa.
Slätt.
Siön Mälaren.

Här tager Sallessa skogh emot, krono 1/2 ligger i Törsen2 socken.
Siön Mälaren.
Slätt.
Bärgh.
Ingen bärande jord.
Igenlagt åker.
Här tager Hästenääs ägor emot.
Skårp1 hård-walls ängh.

_____________
1Fel för skarp.
2Fel för Tårsen.