C5:124-5


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmatt1 1641.


                   Notarum explicatio.

Littera.  A.  Wiggeby, 3 gårdar krone, lika store.
             B.  Det förste gärdet 33 tunneland, där aff till
                   huardera gården 11 tunnor.
             C.  Det andra haffver uthsädhe 24 tunnor,
                   huardera  8 tunnor.
             D.  Öffwergårdz wreter, 1 6/8 dels tunna.
             E.  Mellangårdz, 1 1/2 tunna.
             F.  Neergårdz wret, 6/8 dels tunna.
             G.  Wäster ängen 49 lass, huardera 16 lass,
                   och ett till bytes.
             H.  Långhagen 15 lass, huar 5 lass.
             I.   Åkerängen 9 lass, huardera 3 lass.
                  Elak skoogh och mulebett, föga fiskie.

Littera.  K.  Prästegården, krono, heter Ärnääss.
             L.  Första gärdet, 15 1/2 tunna.
             M.  Uthsädhe, 14 tunnor.
             N.  Ängen, 41 lass.
             O.  En lind, 6 lass.
                   Nodtårfftigh2 skog och mulebett sampt
                   fiskie uthi Mälaren.
                                  Vide folio 123.

(Karttext:)
Här tager Sallessa skogh emot, krono 1/2 ligger i Törsen3 socken.
Här tager Hästenääs ängh emot.
Här tager Harby åker emot, krono 2.
Ängh till Prästegården, hårdwall och tuffuigh iblandh.
Lind.
Leriordh.
Leriordh.
Trä-gård.
Här tager Grimsholms diurgårdh emot.
Siön Mälaren.

Här tager Når Ekeby ängh, krone 1/2.
Sand iord.
Haga till Öffuer gården, slätt.
Här tager Wäster Ekeby emot, krono 1.
Betzhaga till Milan gården med bärgh wthi.
Slätt.
Här tager Harby åker och ängh emot, krone 2.
Betzhaga till Neergården.
Åker ängien, hårduall och tufuigh.
Här tager Grimsholms diurgårdh emot.
Här tager stadsens åker och ängh emot.
Leriordh.
Leriordh.
Wiggeby, krone 3.
Långh hagan till Wiggeby, hårduall.
Wäster ängien till Wiggeby, hårdwall och tuffuigh.
Slätt.
Sätt4.
Leriordh.
Siön Fateburen lydher till Grimshollms slått.
Slätt.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för affmätt.
2Fel för Nödtårfftigh.
3Fel för Tårsen.
4Fel för Slätt.