C5:127


(Rubrik:)
Sälbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


                   Notarum explicatio.

A.  Littera.  Långängen, kronetårp 1/8 dels.
                   På Quattinge ägor belägne
                   desse trij tårp.
B.  Littera.  Uthsäde, 1 1/8 dels tunna.
C.  Littera.  Det andra, 1 1/2 tunna.
D.  Littera.  Ängen, 36 lass.
                   Nödtårfftigt fiskie, mulebet och
                   skoogh sammalunda.

E.  Littera.  Löffdaal, 1/8 dels krono.
F.  Littera.  Als åker, 1 6/8 dels tunna
                   örjord.
G.  Littera.  Änghen, 17 lass.

H.  Littera.  Edhe, 1/8 dels kronetårp.
I.   Littera.  Als åker, 1 7/8 dels tunna örjord.
K.  Littera.  Diupkärret, 14 lass.
L.  Littera.  Tåmptsäters kärret, 6 lass.
M.  Littera.  Nyhagen, 4 lass.
                   Mulebet och skogh, fiskie 0.

(Karttext:)
Slätt.
Backa.
Lind.
Lind.
Ängh till Lån-ängia1 medh skogh uthi och hårduall och något såneh iblandh.
Lind.
Lind.
Skogh.
Lång siön.
Något mossigh iblandh detta stycke.

Skogh hårdwall till Löffdaal.
Kiär medh skogh.
Nyhagan till Edhe, hårduall och skogh.
Lindh.
Diup kerret till Edhe med skogh ibland.
Betz haga till Edhe medh skogh och bergh.
Lind.
Tomptsäter kiär, till Edhe medh skogh.
Her möter Tomptsäters ängh, krono 1/4 ligger i Taxingh sokn.

_____________'
1Fel för Långängia.