C5:128-9


(Rubrik:)
Selbo häred häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


                    Notarum explicatio.

N.  Littera.  Quattinge, twå helgärdz krono, lika store.
O.  Littera.  Uthsädhe på det första 13 1/4 dels, huardera
                   däraff 6 5/8 dels tunna sandjordh.
P.  Littera.  Befunnit uthsädhe 11 1/4 dels tunna,
                   där aff kommer till huardeera gården, näm-
                   ligh 5 5/8 dels tunna sandjordh och såå.
                                            Summa  24 1/2 tunneland.
Q.  Littera.  Sörängen 65 lass, där aff tager
                   huar gården 32 1/2 lass.
R.  Littera.  Wästerängen 69 lass, där aff till
                   huardera gården 34 1/2 lass.
S.  Littera.  Lind höö 23 lass, huardera 11 1/2 lass.
                                           Summa   157 lass als.
                   Noogh åker igänlagd uthi nårre gärdet.
                   Godh mulebet och skoogh, aff en skogzsiö
                   fiskie,huilken kallas Mälsiön, teslikest
                   något litet uthi Långsiön.

(Karttext:)
Igen-lagdtt.
Igenlagdtt.
Lind.
Igen lagdtt.
Igen-lagdtt.
Igen-lagtt.
Skogh och bethe i ängia.
Igen-lagtt.
Igen.
Lind.
Igen.
Lind.
Kalffhaga till Når-gården.
Kalffhaga till Sörgården.
Wästerängia till Quattinge, hårdwall och nogott små buskar iblandh.
Heer tager Grimsholms skogh.
Sandiord i begge.
Skogh.
Lind.
Sörängia till Quattinge, hårdhwall och små busskar iblandh.
Lind.
Lind.
Tiåch skogh och måssa.
Daga häradz allmänningh gränsar.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.