C5:13


Notarum explicatio.

Skälby sub numro 2 krone. En
helgärdz, en halffgärdz,
en frälse, helgärdz
hafva 5 1/2 stångh på tegen,
den andra crone 2 stänger,
frelse 4 1/2 stångh.
På första gärdet uthsäde
als  17 1/2 tunna  där aff
krone 7 3/4, frelse 6 3/4 , krono 3
sub A littera.
Det andra lika stort be-
funnit uthsäde, sub B littera.
Äng als 45 lass, krono 21 lass,
frälse 17, krone 7 lass, sub C.
Storgårdz wreter tuå
befunnit 2 1/4 tunna, sub D.
Lillegårdz wret sub E.
om 5/8 tunna.
Lillegårdz uthjord i Skälby
gärdet sub F,  1 1/4  tunna.
Är en uthjordh i Biörkeby
om 1 6/8 tunna.
Sub I littera,
folio 16.

(Till höger om textramen:)
En åker uthjordh
i Mörby gärdet om
7/8 tunna, sub B littera.
Till Lillegården
här i Skälby
och folio 15.

(Karttext:)
Byn uthwises sub littiris N.
Mårrar fiälen.
Skiälby ängia till Skiälby, hårdwall med små skogh ibland.
Prästegårdz åker möter.
Sandjord.
Trägård.
Lind.
Sandjord.
Storgårdz hage.
Mörby åker möter.
Lilgårdz hage.
Lött ängia till Skiälby, slätt hårdwall.
Mörby äng möter krono 5.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.