C5:130


(Rubrik:)
Selbo häred och Kärnebo sochn affmätt 1641.


Notarum explicatio:

T.  Littera.  Sätra helgärdz kronehemman.
V.  Littera.  Uthsädhe på första gärdet, 8 1/8 dels, sandjord.
X.               Det andra, 6 tunnor, sandjord.
                                              Summa  14 1/8 dels tunneland.
Y.  Littera.  Storängen, 43 lass.
Z.  Littera.  Lillängen, 10 lass.
                                        Summa 53 lass.
                   God mulebett, wed och gärtzleskogh, fiskie så tem-
                   meligit i Biörnässfiälen och Läggesta sundet.

(Karttext:)
Läggista brro.
Her möter Grimsholm skogh.
Lillängia till Sätra, sänch.
Skogh och bärgh.
Biörnäs fiäln.
Storängia till Sättra, hårdwall sänch med fräkenboten iblandh och skogih.
Sanjordh i bägge gerden.
Her möter Laketorp skogh, krono 1/2.
Skoghs lindh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.