C5:131


(Rubrik:)
Selbo häradh  Kiänebo1 sochn.


Notarum explicatio.

A.  Swanesta, en krono helgärdz.
      Här uthi åker och ängh hafuer
      frälsegården i Giärtre från
      skilte tegar, sub litteris O, däm
      man aff figurerne see låter.
B.  Gärdet det första, 11 7/8 dels tunna.
C.  Det andra, 9 1/2 tunna.
D.  Stor ängiän, 36 lass.
E.  Lilängen, 11 lass.
F.  Lindhöö, 7 lass.
      Nödtårfftigh mulebet och skogh, fiskie 0.

(Karttext:)
Lilängen, hårdwall.
Arby2 åker möter.
Lind.
Trägård.
Stoorängen, towigh och hård wall.
Leer och enjord beblandat, både gärden.
Grimshålms åker och hagar gränsa emot.
Giärträ ängh och åker gränsa.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________
1Fel för Kiärnebo.
2Fel för Årby.