C5:134


(Rubrik:)
Selbo härädh   Kiärnebo sochn.


Notarum explicatio.

7.  Åhrby krono 2 halffgärz, lika store.
8.  Utsädhe 12 6/8 dels, huardera 6 3/8 tunna.
9.  Utsädhe 12 1/2 tunna, huar 6 1/4 dels.
10. Hemängen 23 lass, huardera 11 1/2 lass.
11. Lind höö 8 lass, huardera 4 lass.
12. Måssängien, tegskifftes med Giärtre
      och folio 133, huardera 6 lass.

(Karttext:)
Skoquarens ägor gränsa.
Leer och sandjord.
Lind.
Swanesta åker gränsar.
Ler och sandjord.
Jagebacka.
Hemängien, hårdwall och towigh.
Skarp hårdwall.
Giärtre åker möter.
Fogelsta ängh och åker gränsar.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.