C5:14-15


(Rubrik:) 
Selbo Häradh     Öfwersela sochn.


Notarum explicatio.

Getzpärla,  Mörby 2 och Biork 2 krono.
Fäm gårder, haffua alle lika
teeg i åker och ängh, Mörby litt A byen,
Biörk litt B byen, Getzpärla litt C byen.
Uthi förste gärdet befunnit uthsädhe
sub zyph 16, 30 tunnor till sammans.
Huardera 6 tunnor angiffvit, 5 tunnor huerdere gården.
Det andra gärdet sub 13 figuren,
35 tunnor, huer 7 tunnor.
Nårgårdz wreter i Mörby 1 1/4 tunna, sub N littra,  Summa 65 tunor.
Nårgardz wreter tua, sub 15 zyph, 1 3/8 tuna
i Biörk.
Getzpärla wreter 3, sub zyph 18, 3 1/2 tunna.
Sörgårdz i Mörby 7/8 tuna, sub 19 zyph.
Angifit ängh huerdere gården 116 lass.
Åls ängh 121 lass, sub zyph 20.
Åker i Lilängen till alle i hoop 1 1/4  tuna,
sub 21 zyph.
Elak mulebett, ingen skogh, tämligh gåt fiskie.


(Karttext:)
Mörby, Getzpärla och Biörke storängh haffva teegskifften.
Siön Strägnääss fiäelen.

Skiälby krone och frelse äger möta.
Lindh.
Till Skiälby lille kronegård.
Tompt-hage.
Lillängen teegskifften.
Sandiord i begge.
Ödeligger.
Betzhaga till Getzpärla.
Släät-haga.
Dyien till Gietzperla.
Klippinge åker och ängh möter, ähr krono.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.