C5:17


Notarum explicatio.

Häsleby, skatte en helgärdz, hafver
9 örresland, littera A byn.
Wthsädhe på första gärdet  9 tunnor
sub zyph 1, sandjord angiffvit 6 tunnor.
Det andra sub zyph 2,  12 tunnor lerjord.
Ängh sub 3 figuren 48 lass, an-
giffvit 16 lass.
Ingen ander legehet.
Tre teppor sub 4  figuren, 1/2 tunna.

(Karttext:)
Biörkby möter.
Dyian till Hesleby ähr elak betzmark.
Igenlagd wreet.
Klippinge möter.
Länsmans Froslunde.
Släät hård-wall.
Wiggby möter.
Lind.
Storängen till Häsleby af måsse och dybotn .
Lilängen till Hesleby.
Enby åker och ängh tage emot.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.