C5:20


Notarum explicatio.

Nyby 3/8 krone littera N, byen
haffuer åker sub zyph 5,
4 tunnor.
Det andra sub 6  figuren, 5
tunnor biörklera i bägge gärden.
Ängh 20 lass, sub zyph 7,
hårdvals höö.


Notarum explicato.

Eneby krono, en 6 öresland,
byn littera A.
Hafva  åker på gerdet,
sub zyph 8, 9 1/2 tunna,
angiffwit 6 tunnor, ängh 16 lass.
Det andra tilräknat sub
zyph 9, 9 3/4 tunna.
En vret sub P littera, 1/4 tunna.
Ängh ond och god, sub 10
figuren, 36 lass.
Ingen annan lägenhz

(Karttext:)
Skarpbärga hage.
Lind.
Store Lundby ägor möta.
Kalffhage.
Siön Strägnäs fiälen.

Lunga skattegor möta.
Lilängen.
Eneby dyäng sank och måsigh ibland.
Grässhage.
Skeggesta ängh möter, ähr krono.
  
   
 

(Under skalan:)
Scala geometrica.