C5:21


Länsmans Frösslunda 2 gårdar, en
skatte helgärdz om 12 öresland, den and-
re krone 1/2 gärdz, hafver 4 öreslandh.
Skatte hafver 9 stänger, krone tre stenger på hvar tegh.
Förste gärdet, sub zyph 5, i öster när-
belegit till skatte 10 1/4 tunna, krono 3 3/4 tunna.
Det andra tilräknat sub zyph
6, i söder och nårr till skatte 11 1/2 tunna,
krone 4 1/2 tunna.  Summa 30 tunneland.
Äng till skatt 40 lass, krone
hafver 13 lass, sub 8 zyph
angifvit 30 och 8 lass.
Elak sedebett, wed-
skog till nödbehoff,
intz fiskie.

Littera A, skattebyen.
Littera B, chronegården.

Angifuit, 9 och 3 tunnor,
uthsäde skatte och chronegården.

(Karttext:)
Kärr med skogh.
Sursa ägor gränsa, krono 2- skatte 1.
Sandjord.
Sandjord.
Lind.
Hemsbro ängen, slätt och sänk.
Täppor.
Tåmpt.
Haga, släät.
Lerjordh.
Hesleby ägor gränsa, skatte 1.
Lunga åker och äng möter, skatte.
Storängen till Länsmans Frösslunda.
Lind.
Storängen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.