C5:22-23


(Rubrik:)
Selbo häredh, Öffwersela sochn.


Notarum explicatio.

Älby, 4 gårdar, 2 skatte helgärdz, en krone hel-
gärdz och en frälse. Första skattegården hafver på sin
teegh 3 stänger 4 alnar och 3 quarteer, den andra skate-
gården haffuer 3 stänger 3 1/2 aln, och frelsegården
haffuer en stång 2 alnar, krone haffuer 3 stänger,
skattegårderna haffua 7 1/2 öresland huardera.
Befunnit uthsädhe på öster nårr sub littera P,
27 tunnor i hopa. Till skattegården Oloff Steffzsons
9 tunnor, den andra Erik Oloffssons gård 7 7/8 tunnor,
krone 6 6/8 tunnor, frelse 3 3/8 tunnor.
Andra gärdet ähr summan på 36 1/2 tunna,
sub R littera. Den första skatte 12 tunnor, den andra
haffuer 10 6/8, krono 9, frelse 4 6/8 tunna.

Skattegårdarna per litterum
V uthwises.
Chronegården, sub X.
Frelse, sub Y.

Ängiar als 108 lass sub littera G, där
utaff hafver den försa skattegården 36 lass. Den
andra 31 1/2 lass. Kronogården 27 lass. Frälse
13 1/2 lass. Elak mulebett, ingen
skogh, samaledes fiskie.

(Karttext:)
Lättängern, sleet hårdwals ängh berande.
Lind.
Lerjord.
Sandjord.
Den storre skattegårdz haga.
Trägård.
Älby fagerwåld, släät.
Öster ängen, skogigh och hårdwall.
Den större skatte-gårdz haga.
Kronegårdz hage.
Älby dyia, föga nyttigh.

(Under skalan:)
Scala geometreche.