C5:24


Lunga skatte, 12 öresland.
Nummro 9 byen.
Sub littera A, befunnit uthsädhe på
öster nårr gärdet 14 tunnor.
Angifuit 11 tunnor.
Det andra sub B i soder ähr
tilräknat 15 tunnor, tuå vreter sub D littera
om 1 tunna.
Ängh sub C littera, med linder och
alt 56 lass, angifuit 40 lass.
Skogh och mulebett till nödtorfften, intz egit
fiskie.

(Karttext:)
Länsmans Fröslunda möter.
Mojordh.
Sursa möter.
Släät ängh.
Trägård.
Backa.
Tåmpt.
Denne plan ähr sandjord.
Lerjordh.
Gräs hagan.
Lindh.
Öråsa teger emot, ahr1 frälse.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för ähr.