C5:25


Notarum explicatio.

Nyble 3 gårdar, en
skatte, 2 frelse. Skatte-
gården hafver 6 öresland
och på sin teeg 18 alnar.
Och huardera frelse 19 alnar.
Till skattegården från frelse
ähr befunnit uthsädhe sub
zyph 1, 7 1/2 tunna, angiffvit
6 tunnor, ängh 20 lass.
Det andra sub zyph
2, 6 tunnor lerjord.
Fyra wreter till skatte-
gården, sub littiris D,
2 och 1/2 fiärdingh.
Ängh sub litteris E
från frelse 28 lass.
Än en liten äng alene
till skattegården om
3 lass, sub F littera.

Elack mulebett och tarffe
skogh, litet fiske i Biörk-
fiäälen.

(Karttext:)
Haga till skatt.

Skattegårdz betzhage.

Storängen, släät hårdwall.
Lind.
Igänlagd.
Skattegårdens åker igen ligger.
Källängen, släät hårdwall.
Byn wises sub litteris N.
Frösslunda ängh emot.
Lerjord.
Huitinge åker och ängh grensar emot, krono, skatte, frelse.
Frösslunda åker och äng gränsar, 2 chrono.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.