C5:28


Notarum explicatio

Lönbärga, en helgärdz
krone, littera H byen.
Befunnit uttsädhe på
förste gärdet sub littera
K, 12 1/2 tunna sandjord.
Det andre gärdet sub
P littera, 12 5/8 tunna sand-
jord, angiffvit 12 tunnor.
Äng 33 lass sub Q littera,
angiffvit 20 lass.
Ingen skogh, elak mulebett,
fiskie ett katiessestendh i
Mälaren.

(Karttext:)
Stocko till Lönbärga, ängh med hårdwall och tufuigh ibland.
Lötzlunda åker emot.
Här och Lötzlunda åker emot, ähr frälse.
Sandjord.
Trägård.
Tåmpt.
Huitinge ägor möta, skatte 2, krono en, frelse en.
Lilängen, slät hårdwall.
Sandjord.
Tiänligit till åker.
Alby åker emot, skatte tuå, krono en, frelse en.
Ekeby frelse egor gränsa emot.

Författad 1639 af Anders Samuelsson.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.