C5:29


Notarum explicatio.

Ärnesta, 4 gårdar, huilke
alle ähr lika store i ängh och
åker som föllier, halffgärdz.
Byn finnes sub nummero 3.
Befunnit uthsädhe på öster
nårr gärdet, 6 tunnor huer
gård, sub A littera.
Det andre tilräknat sub
littera B, 5 3/4 huerdera.
Summa ihoop 47 tunnor.
Äng med linder sub littera C,
huerdera 24 lass. Mulebett
och wedeskogh ingen tarffue-
skogh, litet fiske.

(Karttext:)
Quarntårp tager emot, krono 1/2 gärdz.
Fröslunda, 2 krono möta.
Lerjord i bägge gärden.
Skogigh lind.
Ärnesta äng, slät.
Sursa möter, 2 krono.
Alby ägor taga emot, ähr skatte, krono och frelse.
Sursa skatte och krono emot.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.