C5:30-31


C5:26–27 (Rubrik:) Selbo häredh, Öffwersela sochn

Notarum explicatio.

Kanick Fröslunda, 2 krone helgärdz, och
ähre like bytta i åker och ängh. Zyph 13 byen.
Förste gärdet ähr tilräknat och befunnit
wthsäde sub littera D, i öster 16 tunnor ihoop.
Det wäster, sub E och 16 tunnor, lerjord
i bådhe, lerjord i både gärden.
Wret om 2 tunnor, både ihoop sub F littera.
Östergärdz wreter fyra, sub littera G, 4 1/2 tunna 
Wästergårdz1 wreter, sub H littera, 3 6/8 tunna.
Ängh sub littera I, ihoop 86 lass.
Ängehagar som östergärden tilkommer, om 22 lass
sub K littera.
Wästergårdz1 sub L littera, 19 lass. Elak skogh och mulebett,
fiskie i Biörkfiälen, tu notwarp.

(Karttext:)
Nyble frälse ägor gränsa.
Här och Nyblee ägor möta.
Fråhagz kärret, slät hård wall.
Östergårdz hage, slät.
Östergårdz hage, slät hårdwall.
Kohage, Wästergård.
Wästergårdz hage, slät hårdwall.
Igänlagdt.
Lind.
Nyble åker möter, skatte 1, frälse 2.
Kanik Fröslunda lille ängh, släät hård wall.
Runn ängen, släät hård wall .
Täppa.
Uthi bägge gärden ler-jord.
Här Biörkfiälen.
Lind.
Lind.
Lind.
Ärnesta ägor, chrone agor2 gränsa,  4.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för wästergärdz?
2Fel för ägor.