C5:32


Quarntårp, krono halfgärdz, byn
finnes sub zyph 9.
Hafa åker på förste gärdet sub M littera,
5 5/8 tunna.
Det andra sub N littera, 4 1/2 tunna.
Ängh sub O littera, 25 lass gått höö.
Elak skogh och mulebett, tämligit fiskie
i Mälaren.

(Karttext:)
Betzhaga med berg.
Tämlig bärande hårdwals ängh.
Mälaren.
Ärnesta åker möter, krono 4.
Lerjord.
Sandjord.
Nårtårp 1/8 krone, hafa åker sub P, 1 1/2 tunna. Äng sub Q, 4 lass.
Byn.
Äng.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.