C5:33


Notarum explicatio

Nursa, krone tuå gårder lika
i tegskifftes, littera D byn.
Befunnit på förste gärdet
sub littera A, 14 tunnor ihop.
Det andra 14 1/2 tunna, sub
B littera, angiffvit 4 1/2 tunna huerdera.
Ängh 53 lass, sub C littera,
angifuit huar 14 lass.
Skogh, mulebett och fiskie till
nödtorfften.

(Karttext:)
Nårrtårpz åker möter, krono 1/8.
Sank och bärande.
Arnesta ängh möter, krono 4.
Tunn wede skogh.
Bärande hård wall.
Tåmpt.
Bärande hårdwall.
Bärg och skogh.
Betzhage.
Lättjord.
Mälaren, Jertviken wid namp
Denne lyder till Sursa.
Lind.
Till åker tiänligh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.