C5:34-35

(Rubrik:)
Selbo häradh   Öffwersela sochn.


Skarpbärga, krono 1/2 gärdz.
Byn sub N littera wisess.
Hafa åker sub littera D, på första 3 3/8 tunna,
angiffvit 4 tunnor.
Det andra tillräknat sub E littera, 4 7/8 tunna.
Ängh 14 lass sub F littera, angiffvit
12 lass.
Ingen annan legenheet.

Skeggesta, en krone helgärdz. Byn sub zyph
13 uthwises.
Sub littera G, befunnit åker 19 tunnor.
Sub H littera, det andra 18 tunnor, angifuit 16 tunnor.
Ängh sub I littera, 51 lass ängh, 34 lass angiffvit.
En uthjord här inne kommer till Wiggeby, ähr
igänlagd littera T, uthwisar om 1 1/4 tunna.  
 


(Karttext:)
Eneby krono ängh möter.
Lind.
Dybåtn med måsse och skogh uthi.
Storängen, sänk och beblandat med buskie och måsse.
Bärande ängh, hårdwall.
Lillängen.
Lind.
Ättersta ängh och åker möte.
Lind.
Ligger igen.
Betzhage.
Fröbärga möter, ähr frälsegärden.
Skarpberga åker möter.
Ängh hårdvall.
Tåmpt.
Store Lundby åker tager emot, krono 1.
Desse tuänne wreter ähr ödelagde och lyda hit till Skäggesta och belägne på Nyby maculatur.
Här tager Store Lundby hage emot.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.