C5:4


   Notarum explicatio.

Bädaren, krono helgårdz sub zijph  1.
Befunnit sub zijph 4,  uthsädhe 7 tunnor.
Zijph 5 det andra   6 1/2 tunna.
Wretar sub 6 zijph om 3/4 tunna.
Äng sub zijph 7       33 lass.
Mulebett och gärtzleskogh. Någet
fiskie i Mälaren.

(Karttext:)
Opppeby möter.
Stor ängen hård wall och towigh till Badaren.
Mälaren.

Lerjord.
Huseby frelse åker möter.
Betz haga.
Sandjord.
Lill ängen slät hård wall.
Bothålms ägor möta.
Mälaren.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.